Prijava za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2018- mjera "Zapošljavanje žena 2018"
       
  Podaci o poslovnom subjektu  
     
  Naziv poslovnog subjekta:    
  Kanton:    
  Općina:    
  Adresa:    
  Telefon:    
  Email    
  Ovlašteno lice:    
  Djelatnost:    
  JIB poslovnog subjekta:    
  Vrsta poslodavca:  
  Broj trenutno zaposlenih:      
  Broj traženih osoba:        
  Navedite tačan broj traženih osoba prema periodu sufinansiranja   - period od 12 mjeseci za višu i visoku stručnu spremu:        
    - period od 6 mjeseci bez obzira na stepen obrazovanja:        
       
Da li želite posredovanje i oglašavanje?