PROGRAM SUFINANSIRANJA SAMOZAPOŠLJAVANJA – START UP 2017
       
  Podaci o aplikantu  
     
  Ime i prezime:    
  JMBG:      
  Kanton:    
  Općina:    
  Adresa:    
  Telefon:    
  Email    
  Vrsta djelatnosti:  
  Kratak opis poslovne ideje:    
Broj osoba koje eventualno želite zaposliti: