Prijava za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2018- mjera "Prilika za sve 2018 - mogućnost produženog sufinansiranja zapošljavanja "
       
  Podaci o poslovnom subjektu  
     
  Naziv poslovnog subjekta:    
  Kanton:    
  Općina:    
  Adresa:    
  Telefon:    
  Email    
  Ovlašteno lice:    
  Djelatnost:    
  JIB poslovnog subjekta:    
  Vrsta poslodavca:  
  Broj trenutno zaposlenih:      
  Broj traženih osoba:        
  Navedite tačan broj traženih osoba prema periodu sufinansiranja. 12 mjeseci:        
  6 mjeseci:        
       
Da li želite posredovanje i oglašavanje?